kontakt

MIRAMIS, s. r. o.
IČ: 27380262
Společnost zapsaná do OR MS v Praze, oddíl C, spisová značka C 109676
Zenklova 1545/39, 180 00 Praha 8

Číslo účtu u KB: 35-8357160257/0100
IBAN: CZ310000358357160257

Jednatelka: Ing. Milena Píchová, mobil: +420 602 321 358
milena.pichova@miramis.cz