realizace

● TECHNEAU ČR: grafická příprava a tisk firemních katalogů a letáků pro období 2008-2011

● Satyr a nymfičky: grafické a redakční zpracování knihy Ludvíka Hesse

● Kamenný olej: kompletní příprava tiskových propagačních materiálů včetně realizace jejich tisku (2009, 2010, 2011)

● Kosmetika Carlotta: kompletní příprava tiskových propagačních materiálů včetně tiskové produkce (2011)

● Diecast CZ: redakční příprava publikace Velká kniha o modelech MATCHBOX zprostředkování tisku knihy (tiskárna Libertas), propagace v médiích (2011)